Przebudowa drogi nr 5321P w miejscowości Topola Mała (ul. Szkolna) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5169P do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 445 o długości około 2200 m

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr 12.21/24 z dnia 09.02.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji: 7 225 418,05 zł

Kwota dofinansowania: 5 780 334,44 zł

Cele: podniesienie standardu technicznego dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności transportowej

Planowane efekty:

  • jezdnia o długości 2208m
  • droga dla pieszych o długości 2208m
  • droga dla rowerów dwukierunkowa o długości 1977m
  • przejścia dla pieszych
  • przejazdy dla rowerzystów