Przebudowa drogi nr 5304P Mączniki – Węgry – Chotów na odc. dł. ok. 3800 m

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowa nr 12.22/24 z dnia 02.02.2024 r.

Całkowita wartość inwestycji: 8 246 923,07 zł

Kwota dofinansowania: 6 597 538,45 zł

Cele: podniesienie standardu technicznego dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie dostępności transportowej

Planowane efekty:

  • jezdnia o długości 2560m
  • droga dla pieszych o długości 440m
  • droga dla pieszych i rowerów o długości 135m
  • droga dla rowerów dwukierunkowa o długości 3271m
  • przejścia dla pieszych
  • przejazd dla rowerzystów