Konta bankowe

Wpłaty opłat za zajęcia pasa drogowego i opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(np. za przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej)
BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 49 1540 1173 2001 4000 1296 0003

Wpłaty na wadia
BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 64 1540 1173 2001 4000 1296 0024

Wpłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń
BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 06 1540 1173 2001 4000 1296 0001