Przebudowa drogi powiatowej nr 4332P w m. Janków Zaleśny

W m. Janków Zaleśny trwają roboty budowlane. Dotychczas wykonano kanały z rur PVC wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi, poszerzenie jezdni w zakresie warstw podbudowy, ustawiono krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem, wykonano ściek przykrawężnikowy i wpusty deszczowe oraz wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wykonano również ścieżkę rowerową w zakresie ustawienia krawężników, wykonania obramowania z oporników betonowych oraz warstw podbudowy.

Dzisiaj rozpoczęto frezowanie istniejącej nawierzchni. W dalszym etapie planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz ścieżki rowerowej.