Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębnica na odc. dł. ok. 300 m

W dniu 30.04.2024 r. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 5331P w miejscowości Dębnica na odc. dł. ok. 300 m”.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Umowa nr 15.46/23 z dnia 25.10.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 397 087,41 zł

Kwota dofinansowania: 317 669,92 zł

Cele: poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu drogowego

Osiągnięte efekty:

  • chodnik o długości 0,306 km
  • przejścia dla pieszych: kolizyjne zwykłe – 2 szt. oraz o podwyższonym standardzie tj. szkolne z sygnalizacją świetlną – 1 szt.
  • radarowy pomiar prędkości – 1 szt.

Realizacja: 2023 r. – 2024 r.

Dofinansowanie uzyskane w 2023 r.

Zadanie jednoroczne